Personlig kundrådgivning Leveranstid: 3-10 arbetsdagar

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivits, som inte är transportören, tog över de sista varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att säga upp detta avtal med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modeller, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbeställningsfristen räcker det för dig att skicka din kommunikation angående din utövande av uppsägningsrätten innan avbokningsperioden löper ut.

Vår adress:

axion GmbH

Mollenbachstrasse 13

71229 Leonberg

Telefon: +49 7152 353 911 0

Fax: +49 7152 353 911 1

E-postadress: service@axion-net.de

Konsekvenser av avbokningen

Om du avbryter detta kontrakt har vi gjort alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder måste) återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din avbokning av detta kontrakt. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som är tidigare.

Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar ut varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du måste bara betala för någon värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på hantering som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Ångerrätten finns inte för avtal om leverans av förseglade varor som inte är lämpliga att returnera av hälsoskyddsskäl eller hygien om förseglingen togs bort efter leveransen.

Formulär för uttag av modell

(Om du vill säga upp kontraktet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.)

Till axion GmbH; Mollenbachstrasse 13; 71229 Leonberg; Fax: +49 7152 353 911 1; E-postadress: service@axion-net.de:

Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)

Beställt den (*) / mottagen den (*)

Namn på konsument (er)

Konsumentens / adressernas adress

Konsument (er) signatur (endast för anmälan på papper)

datum

(*) Radera där det inte är tillämpligt.

Senast betraktad