Personlig kundrådgivning Leveranstid: 3-10 arbetsdagar

Termoterapi - vanliga frågor (FAQ)

Allmän information om termoterapi

Definition: Vad är termoterapi?

Termoterapi skiljer sig mellan värme- och kallterapi. I dessa användningar tillföras kroppen med värme och kyla på ett riktat sätt för att lindra olika besvär. Termoterapi höra till fysikalisk terapin. Dessa syftar till att framkalla naturliga reaktioner i kroppen med olika yttre stimuli.

Hur fungerar termoterapin?

Metabolismen stimuleras av den tillförda värmen och saktar ner av kyla. Detta påskyndar läkningsprocessen och lindrar smärta. Riktade temperaturstimuli verkar på det vegetativa nervsystemet, som till exempel ansvarar för kroppstemperatur, blodtryck eller ämnesomsättning.

Hur utförs termoterapin?

Termoterapi kan appliceras på en viss punkt eller på hela kroppen. Därvid överför huden stimuli.

Hur ofta och hur länge kan jag använda termoterapin?

Det beror på typ av behandling och kan inte besvaras över hela linjen.  Om du använder dem korrekt kan du dock insätta vardagliga hjälpmedel som varmvattenflaskor, termo-kompresser eller termo-kuddar så ofta som krävs. Hur du kan använda kompresser och kuddar exakt, läsa du i termoterapi-handboken.

Termoterapi och TENS

Varför är termoterapin dubbelt effektivt i kombination med TENS?

TENS elektrisk stimulering fungerar på liknande sätt som termoterapin. Den kan främja blodcirkulationen, slappna av musklerna och frigöra mer smärtlindrande budbärare ämnen. Smärtsignalerna blir blockerade. Därför är en värme- eller kyanvändning följt av TENS-behandling dubbelt så effektiv. För att du verkligen ska kunna dra nytta av transkutan nervstimulering behöver du en TENS enhet och elektroder som är lämpliga för den respektiva kroppsdelen. Vi rekommenderar en varaktighet på 40 minuter för en TENS-behandling. Men lyssna alltid på din kroppskänsla. Du hittar mer information om TENS i kombination med termoterapi i vår handboken och i magasinet.

Värmeterapi

Vad åstadkommer värmeterapin?

Värmen slappnar av musklerna. Syretransporten och näringsupptagningen ökas och nedbrytningsprodukter avges snabbare. Denna stegring av ämnesomsättningen kan minska smärtan. Den ökade frisättningen av budbärarämnen påskyndar läkningsprocessen. Den tillförda värmen kan också stärka immunförsvaret. Värmetillförseln:

 • slappnar av och lossar musklerna,
 • förbättrar bindvävens elasticitet,
 • främjar blodcirkulationen,
 • sänker högt blodtryck,
 • ökar ämnesomsättningen,
 • säkerställer mer flexibla fogar.

Hur fungerar värmeterapin?

Värmen tillföras av strålning, ultraljudsvågor, luft, vatten, värmebärare eller värmepackningar. Det finns olika sätt att använda:

 • värmebärare, omslag och packningar t.ex. varmvattenflaskor, värmekudde, varma kompresser eller fango packningar,
 • bastur,
 • ultraljudsbehandlingar,
 • massage t.ex. Varm sten massage,
 • infraröd strålning,
 • hela och delvisa bad, t.ex. gyttjebad.

Indikationer för värmeterapin: När hjälper värmestimuli mig?

Använd som värmebehandling för äldre eller kroniska besvär. Akut inflammation förvärras av värmetillförsel. Du kan utnyttja värmen för:

 • Sjukdomar i stödapparat i det kroniska stadiet
 • Artros
 • Bechterews sjukdom (kronisk inflammatorisk sjukdom)
 • Muskelspänning
 • Kroniska smärtsamma eller inflammatoriska processer
 • Rastlöshet och nervositet
 • Hypertoni
 • Ryggskott,
 • Högt blodtryck
 • Myogelos (härdning av musklerna)
 • Myalgi (lokal muskelsmärta)
 • Huvudvärk
 • Diskbråck
 • Muskelsträckning
 • Mensvärk

Du bör dock alltid tala med din läkare innan du börjar använda värme.

Kontraindikation värmeterapin

Du bör avstå från värmebehandling för följande besvär:

 • vid akuta inflammatoriska processer såsom en influensa eller akut ledinflammation
 • en kraftigt begränsad hjärt arbete
 • svåra hjärtarytmi
 • svårt, obehandlat högt blodtryck
 • svår, obehandlad överaktiv sköldkörtel
 • tumörsjukdomar
 • vid allvarliga allmänna sjukdomar

Kallterapi

Vad åstadkommer kallterapin?

Kölden har två olika effekter på muskulaturen. Med en kort användning spänner musklerna. Med långvarig användning lossnar musklerna och slappnar av. Kylan blockerar tillfälligt smärtreceptorerna, vilket betyder att du känner mindre smärta.

Hur fungerar kallterapin?

Under kylbehandlingen kyls kroppen av luft, vatten, gas eller kyla medel. Detta innehåller:

 • omslag och kyla medel t.ex. kylkompresser,
 • kylsprej
 • ismassage,
 • behandlingar med kall vatten t.ex. vattentrampning, delvis bad, kalla duschar,
 • cryo bastur.

Indikationer för kallterapin: när hjälper kalla stimuli mig?

Kallapplikationer kan hjälpa till med akut smärta och obehag, såsom:

 • vrickningar,
 • kontusioner,
 • klämskador,
 • svullnad,
 • blodutgjutningar,
 • bursit,
 • tendinit,
 • i den inflammatoriska fasen vid reumatiska sjukdomar,
 • för att sänka febern.

Rådfråga dock din läkare innan du börjar kallbehandlingen.

Kontraindikation kallterapin

Om du lider av en cirkulations- eller sensorisk störning, bör du avstå från kall behandling. Användning av förkylning är inte heller tillrådligt vid lågt blodtryck, undervikt eller hypotyreos.

Senast betraktad