Personlig kundrådgivning Leveranstid: 3-10 arbetsdagar

Dataskydd

Dataskydd

§ 1 dataskyddsföreskrifter

Allmän

Axion GmbH (nedan: axion) välkomnar dig till den här webbplatsen. När du besöker vår webbplats kan olika data samlas in, som vi vill informera dig om nedan.

All personlig information som samlas in när du besöker vår webbplats behandlas av oss i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

§ 2 ansvarigt organ

Adresser

axion GmbH

Mollenbachstrasse 13

71229 Leonberg

Tyskland

Telefon: +49 (0) 7152 - 353 911 - 0

Fax: +49 (0) 7152 - 353 911 -1

E-post: service@axion-net.de

Verkställande direktör: Marco Veser

§ 3 datainsamling och behandling vid åtkomst till webbplatsen

Du kan i princip använda vår webbplats utan att ge några personuppgifter om dig själv. Varje gång du besöker vår webbplats registreras följande data (åtkomstdata) anonymt och tillfälligt och lagras i en loggfil på servern till vår leverantör tills den automatiskt raderas:

 • IP-adress för den begärande datorn,
 • Datum och tid för åtkomst,
 • Namn och URL på data som hämtats,
 • Webbplats från vilken åtkomsten gjordes,
 • Internetleverantörens namn,
 • mängd överförd data,
 • Meddelande om återvinningen var framgångsrik,
 • Identifieringsdata för den använda webbläsaren och operativsystemet.

Dessa data lagras anonymt. Dessa data kommer att raderas eller anonymiseras efter att anslutningen har avslutats. Denna information samlas in endast av tekniska skäl och har ingen personlig referens. Användningen är endast för statistiska ändamål och för att förbättra vårt erbjudande utan personlig referens. Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifterna är det legitima intresset, artikel 6, punkt 1, lit. f. GDPR för att tekniskt kunna erbjuda vår webbplats alls.

§ 4 skyldighet att tillhandahålla

I princip är du fritt att förse oss med personuppgifter på denna sida och du är i allmänhet varken juridiskt eller avtalsenlig skyldig att göra det. Om du i undantagsfall ska ha kontrakt eller juridisk skyldighet, kommer vi att informera dig om detta separat för respektive databehandling.

I princip finns det inga nackdelar för dig om du inte ger oss några personuppgifter. Detta gäller också för avslag på datainsamling med hjälp av cookies. Det är dock möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen sedan kan användas i sin fulla utsträckning. I samband med att du skickar nyhetsbrevet, kontaktformuläret och beställer en produkt via vår onlinebutik, är dina uppgifter åtminstone nödvändiga om du vill använda dessa funktioner (för mer information, se respektive underavsnitt i denna dataskyddsdeklaration).

§ 5 kontaktformulär / kontaktmöjlighet

Om du har några frågor, förfrågningar eller förslag kan du kontakta oss med den angivna e-postadressen eller telefonnumret. För att behandla denna kontakt och efterföljande svar från vår sida sparar vi din e-postadress och de data som skickas med ditt meddelande. Din e-postadress som anges på detta sätt kommer endast att användas för kommunikation mellan dig och oss, ingen annan användning kommer att ske.

Om du vill skicka oss förfrågningar med kontaktformuläret på https://axion.shop/kontaktformular/, måste du skicka oss ditt namn, rätt titel, din e-postadress och ditt meddelande med ett ämne. Denna obligatoriska information är markerad med en "*". Valfritt kan du också ge oss ett telefonnummer där vi kan kontakta dig. Dessutom sparas datum och tid för din kontaktförfrågan.

Syftet med databehandlingen:

Uppgifterna du tillhandahåller hjälper oss att bearbeta din begäran och vid eventuella uppföljningsfrågor Du kan kontakta vår support med hjälp av kontaktformuläret. Informationen används så att support kan ge dig bästa möjliga hjälp vid problem.

RÄTTSLIG GRUND:

Databehandling är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f DSGVO, nämligen i vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig ett enkelt och snabbt sätt att kommunicera och sedan kunna svara på din kontaktförfrågan och eventuella uppföljningsfrågor.

Om din begäran syftar till att ingå ett avtal, artikel 6, punkt 1, lit. b GDPR som ytterligare rättslig grund för databehandling.

LAGRINGENS VARNING:

De sessionskakor som vi använder raderas så snart du har lämnat vår webbplats.

De ihållande cookies vi använder raderas senast 13 månader efter att cookien har ställts in.

RÄTT TILL MÅL:

Du kan när som helst invända mot insamlingen av data med cookies på vår webbplats. Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och bestämmer individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta godkännandet av cookies i allmänhet eller också i vissa fall. Du kan också ta bort sparade cookies när som helst.

Instruktioner för detta kan hittas för din respektive webbläsare på:

 För Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

För Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/Cookies-blockieren

För Microsoft Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de- de / help / 17442 / windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

För Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411locale=de_DE

För Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/deleteprivate.html

eller under relevant webbsida för din webbläsare.

Vi vill dock påpeka att webbplatsens funktionalitet kan vara begränsad om cookies inte är tillåtna.

Facebook-pixel

På vår webbplats använder vi "besökarhandlingspixlar" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Detta verktyg gör det möjligt att spåra användarnas handlingar efter att de har sett eller klickat på en Facebook-annons, och på detta sätt att samla in statistisk information om effektiviteten i Facebook-annonser. Uppgifterna som samlas in och behandlas av Facebooks pixel för besökare är anonym för oss, så det tillåter oss inte att dra några slutsatser om respektive webbplatsbesökares identitet. Facebook kan emellertid länka denna information till ditt Facebook-konto och även använda dem för dina egna ändamål, som beskrivs i Facebook: s dataskyddsdeklaration. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f GDPR.

Vårt berättigade intresse följer av datainsamlingsändamål som anges ovan.

Google Optimize (endast webbplats)

Vår webbplats använder "Google Optimize" webbanalys och optimeringstjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google Optimize"). Vi använder Google Optimize-tjänsten för att öka attraktiviteten, innehållet och funktionaliteten på vår webbplats genom att spela upp nya funktioner och innehåll i procent av våra användare och statistiskt utvärdera användningsändringen. Google Optimize är en undertjänst för Google Analytics (se avsnitt Google Analytics). Google Optimize använder cookies som gör att du kan optimera och analysera användningen av vår webbplats. Informationen som genereras av dessa cookies om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder Google Optimize med aktiverad IP-anonymisering så att din IP-adress förkortas av Google i förväg inom EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om optimeringstestet och tillhörande webbplatsaktiviteter och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning. Du kan förhindra lagring av kakor genom att ställa in din webbläsare i enlighet därmed. Dessutom kan du förhindra Google från att samla in de data som genereras av cookien och relatera till din användning av vår webbplats (inklusive din IP-adress) och från att bearbeta dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarens plugin-program tillgängligt under följande länk och installera: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan hitta mer information om datainsamling och behandling av Google i Googles information om dataskydd, som du kan komma åt på http://www.google.com/policies/privacy. Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f GDPR. Vårt berättigade intresse följer av datainsamlingsändamål som anges ovan.

§ 7 Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., Menlo Park, Kalifornien, USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder "cookies", textfiler som sparas på din dator (se § 5 Cookies) och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Det här är sessionskakor, som bara lagras tillfälligt när du besöker vår webbplats och bara samlar in data när du besöker webbplatsen.

Google Analytics använder cookien för att samla in din IP-adress och ditt surfbeteende på vår webbplats. Vi vill påpeka att vår webbplats Google Analytics endast överför och lagrar dina användningsuppgifter i anonym form till Google.

Google Analytics har utvidgats till att inkludera koden "get._anonymizeIp ()"

uppnå anonym samling av IP-adresser (så kallad IP-maskering). Detta innebär att inga fler slutsatser kan dras om dig personligen.

Du kan hitta mer information om användarvillkoren och dataskyddet för Google Analytics själv på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/.

Syftet med databehandlingen:

Google använder denna information på våra räkning för att utvärdera användningen av vår webbplats, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Anonyma användarprofiler för besökare på vår webbplats kan skapas från den överförda informationen. Detta hjälper oss att optimera vår webbplats och anpassa den till besökarnas behov. Detta gör att vi kan locka fler besökare till vår webbplats och höja vår profil.

RÄTTSLIG GRUND:

IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Insamling, lagring och bearbetning av dina personuppgifter med hjälp av Google Analytics-cookien är baserad på vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6, punkt 1 S. 1 lit. f GDPR. Företaget har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende på webbplatsen för att göra webbplatsen så attraktiv och användarvänlig som möjligt, vilket bör göra det möjligt för alla besökare att använda webbplatsen bekvämt och att locka fler besökare.

Mottagare / kategorier av mottagare:

För att behandla dina användningsuppgifter på Googles vägnar skickas informationen som samlas in med hjälp av cookies till Google i anonym form.

AVSIKT FÖR ATT ÖVERFÖRA TILL TREDJE LAND / TILL EN INTERNATIONELL ORGANISATION:

Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder IP-anonymisering på vår webbplats, vilket innebär att din IP-adress i förväg kommer att förkortas av Google inom EU: s medlemsländer eller i andra undertecknande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i undantagsfall.

Google bearbetar uppgifterna i Förenta staterna och har åtagit sig att skydda avtalet om privatliv mellan EU och USA. USA är ett land utanför EU / Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEG), ett så kallade tredje land. För USA som land som helhet finns det inget beslut om tillräcklighet av EU-kommissionen. Google har dock åtagit sig att skydda EU: s sekretess. EU: s sekretesssköld är ett EU-avtal med USA. EU-kommissionen har utfärdat ett adekvat beslut i enlighet med artikel 45.1 i GDPR, i vilket den intygar att mottagare i USA har en tillräcklig skyddsnivå om de har överlämnat till EU: s sekretesssköld.

LAGRINGSVARNING:

Cookies överför data till oss så länge de inte raderas. Så snart cookien har tagits bort överförs data inte längre. Data som redan överförs raderas eller sparas automatiskt. Sedan cookien raderas finns det inte längre någon hänvisning till cookie-ID, så att informationen då endast finns i anonym form och inte längre tillåter några slutsatser om din person. Cookies raderas så snart din session är slut.

RÄTT TILL MÅL:

Du har rätt att när som helst invända mot insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter av Google Analytics. Du kan förhindra lagring av kakor och därmed inspelning av din IP-adress och ditt användarbeteende genom att ställa in din webbläsares programvara i enlighet därmed. Du kan också förhindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relatera till din användning av webbplatsen och från att bearbeta informationen av Google med hjälp av webbläsarens plugin-program, som du hittar på följande länk http://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = de ladda ner och installera.

Dessutom eller som ett alternativ till webbläsartillägget (t.ex. när du använder webbläsare på mobila enheter) tillåter vi dig att välja bort genom att klicka på länken för att förhindra datainsamling av Google Analytics på denna webbplats i framtiden (detta Avveckling fungerar endast i den uppringande webbläsaren och endast för den här webbplatsen). En opt-out-cookie lagras på din enhet och sparar din inaktivering av spårning. Så snart du tar bort cookies i din webbläsare måste du klicka på den här länken igen för att inaktivera spårningen igen: Klicka på den här länken för att inaktivera spårningen.

§ 8 Trustpilot granskar

Vi erbjuder möjlighet att lämna in recensioner om vår tjänst via betygstjänsten www.trustpilot.de. När varorna har skickats kommer du att få ett e-postmeddelande från oss där du ber dig om att betygsätta våra resultat. I det här e-postmeddelandet hittar du en länk som tar dig till Trustpilot-sidan, där du kan skicka ditt kundbetyg. Villkoren och dataskyddsbestämmelserna för Trustpilot gäller, publicerade på http://legal.trustpilot.de/end-user-privacy-terms och http://legal.trustpilot.de/end-user-terms-and-conditions.

Syftet med databehandlingen:

Databehandlingen som en del av utvärderingsprocessen via Trustpilot tjänar syftet med att erbjuda våra kunder möjlighet att utvärdera vår tjänst på Internet. Dessutom bör potentiella nya kunder få pålitliga vittnesmål som ger information om kvaliteten på våra produkter och tjänster.

RÄTTSLIG GRUND:

Databehandling och överföring sker på grundval av våra legitima intressen i enlighet med Artikel 6, punkt 1 lit. f) GDPR. Vårt legitima intresse är att göra recensioner av våra försäljningar öppna för andra kunder och att verifiera att dessa är baserade på respektive köp. Vi överför endast dessa uppgifter om du skickar en recension på Trustpilot med länken i vår e-post. För att säkerställa dina rättigheter har vi ingått ett orderhanteringsavtal med Trustpilots operatörer.

RECIPIENT ELLER KATEGORI AV RECIPIENTER:

Om du deltar i betygssystemet kommer ditt betyg att publiceras av oss och på Trustpilots och dess partners webbplatser. För att använda Trustpilot, om du vill lämna en recension där, kommer vi att ge din e-postadress, ditt för- och efternamn och fakturanummer genererat av oss till Trustpilot A / S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Danmark.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND ELLER EN INTERNATIONELL ORGANISATION:

Det överförs inte till tredje länder eller till internationella organisationer.

LAGRINGSVARNING:

Efter att ha skickat informationen till Trustpilot kommer vi att ta bort dina uppgifter om det inte finns lagliga lagringsperioder som förhindrar detta. För lagringsperioden för dina uppgifter på Trustpilot, se integritetspolicyn för Trustpilot.

RÄTT TILL MÅL:

Du har rätt att invända mot denna överföring av data och tillhörande behandling av dina data med framtida effekt. Skicka ett e-postmeddelande till service@axion-net.de.

§ 9 onlinebutik

Du kan köpa produkter på vår webbplats. För att göra detta måste du ange ditt namn, rätt titel, din adress och, i tillämpliga fall, en leveransadress som avviker från faktureringsadressen, din e-postadress och - beroende på betalningsmetod - dina kontouppgifter. Du måste också berätta om du är en privat eller företagskund. Denna obligatoriska information är markerad med en "*". Valfritt kan du också ange ditt telefonnummer och ditt födelsedatum.

Du har också möjlighet att spara dina data under orderprocessen för ytterligare beställningar och att skapa ett kundkonto, vilket gör det enklare att ange ytterligare order. Dina uppgifter för dina beställningar kommer sedan att kopplas till ditt kundkonto. För att skapa ett kundkonto krävs ett lösenord du väljer utöver ovanstående information. Du är dock inte på något sätt skyldig att skapa ett kundkonto - varken juridiskt eller avtalsenligt. Du är endast skyldig att tillhandahålla den andra informationen i syfte att behandla avtal om du vill använda vår onlinebutik.

Syftet med databehandlingen:

Syftet med att bearbeta dina personuppgifter är att behandla din beställningsprocess eller i fallet med registreringsfunktionen, så att du kan använda vår onlinebutik så kundvänlig och enkel som möjligt.

RÄTTSLIG GRUND:

Behandlingen av dina uppgifter - insamling, lagring och överföring till tredje part som en del av sändnings- och betalningsprocessen - utförs på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. b) GDPR - för att uppfylla avtalet med dig eller att genomföra åtgärder före kontrakt.

Databehandling under registreringsprocessen är baserad på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit. a) GDPR, som du ger genom att klicka på respektive kryssruta när du skapar kundkontot. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagringen genom att skicka ett informellt e-postmeddelande till service@axion-net.de med verkan för framtiden.

RECIPIENT ELLER KATEGORI AV RECIPIENTER:

Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras till det rederi som beställts vid leveransen, i syfte att leverera de beställda varorna och därmed för genomförandet av kontraktet på grundval av artikel 6, punkt 1 b) GDPR.

Som en del av betalningsprocessen kommer de uppgifter du tillhandahåller vidarebefordras till tredje parter i syfte att behandla betalningen. Mottagaren av dina uppgifter bestäms utifrån den betalningsmetod du valt.

PayPal:

Om du har valt PayPal som betalningsmetod skickas varorna du har valt och motsvarande priser till PayPal. PayPal är ett företag med PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C: A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. För betalningsprocessen kommer du att omdirigeras till PayPal-webbplatsen, där du kan logga in eller ställa in ett konto. Uppgifterna som anges där kommer att behandlas och användas av PayPal. För frågor om PayPal databehandling hänvisas till företagets integritetspolicy på: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 Klarna:

Om du har valt "KLARNA" betalningsmetod kommer de uppgifter du har lämnat samt information om varorna och priset att skickas till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Som en del av denna betalningsprocess måste du lämna dina bankuppgifter på Sofort GmbHs webbplats. Dessa uppgifter behandlas av Klarna Bank AB (publ). Om du har några frågor om hur du hanterar dina uppgifter av detta företag, vänligen informera dig själv på: https: //cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Överföra:

Om du har beslutat om betalningsmetoden för förskottsöverföringen, behandlar vi bara dina bankuppgifter för bokningsändamål, som kommer att överföras till oss som en del av överföringen såväl som det individuella syftet för att kunna tilldela din betalning till din beställning.

Kreditkort:

Med betalningsmetoden "kreditkort" kommer du att vidarebefordras till din respektive kreditkortsleverantörs sida efter att du har angett dina kreditkortsuppgifter, till vilka vi skickar det pris som ska betalas av dig.

Postförskott:

Med betalningsmetoden "kontant vid leverans" betalar du betalningspriset direkt till leverantören av leverans. Den nödvändiga informationen för genomförandet av köpeavtalet med avseende på betalning kommer att skickas till rederiet för detta ändamål.

ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND ELLER EN INTERNATIONELL ORGANISATION:

Vi överför inte dina uppgifter till ett tredje land utanför EU / EES eller till en internationell organisation.

LAGRINGSVARNING:

Efter avslutad kontraktsbehandling kommer personuppgifterna att sparas, om det behövs, för skatte- och / eller kommersiella lagringsperioder och raderas efter utgången av alla tillämpliga lagringsperioder och så länge inget annat samtycke från din sida för att lagra uppgifterna finns.

ÅTGÄRDENS RÄTT FÖR ATT ATT SKAPA KUNDKONTO:

När det gäller det samtycke som givits för permanent lagring av dina uppgifter för ditt kundkonto har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst med framtida effekt. Detta påverkar dock inte lagring av dina data för att följa lagstadgade lagringsperioder.

§ 10 nyhetsbrev

Vår webbplats använder Mailjet för att skicka e-post, särskilt bekräftelsemeddelandet med en länk för slutlig registrering (dubbel opt-in). Leverantören är Mailjet GmbH, Rankestr. 21, 10789 Berlin, Tyskland. Mailjet är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera postutskick. E-postadressen du angav under registreringen kommer att sparas på Mailjets servrar i Tyskland. Databehandling sker på grundval av artikel 6 punkt 1 S. 1 lit. f GDPR. Du kan hitta mer information i Mailjets regler för dataskydd på: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/

Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev på vår webbplats. I dessa nyhetsbrev skickar vi dig e-postmeddelanden med reklaminformation.

När vi registrerar oss för nyhetsbrevet samlar vi in och sparar din e-postadress och rätt hälsning. Du har också möjlighet att berätta ditt namn. Dessutom innehåller e-postmeddelandena med nyhetsbrevet en så kallad ”web beacon”, en liten pixelstor fil som gör det möjligt att förstå om och när du öppnar nyhetsbrevet och vilket innehåll du klickar på. För detta ändamål samlas ytterligare teknisk information om din webbläsare, din slutanordning och din IP-adress.

Registreringen för vårt nyhetsbrev sker i en så kallad dubbelt opt-in-procedur. Detta innebär att efter registrering kommer du att få ett e-postmeddelande där du ber dig bekräfta din registrering och ditt samtycke. Så länge du inte bekräftar detta kommer du inte att få ett nyhetsbrev från oss. Som bevis på registreringen för nyhetsbrevet sparas registrerings- och bekräftelsestider samt abonnentens IP-adress.

Syftet med databehandlingen:

Vi kommer initialt bara att använda den angivna e-postadressen för att skicka registreringsbekräftelsen till dig. Så snart du har samtyckt till detta igen som en del av dubbla opt-in-proceduren kommer vi bara att använda e-postadressen som du angav via nyhetsbrevregistreringen för att skicka dig vårt nyhetsbrev.

Ytterligare data som samlas in som en del av registreringsprocessen tjänar också till att förhindra missbruk av tjänsten eller den angivna e-postadressen. Uppgifterna som behandlas på grund av webbfilen används för att optimera vårt nyhetsbrev.

RÄTTSLIG GRUND:

Ditt samtycke i samband med förfarandet för dubbel opt-in i enlighet med artikel 6.1 (1) S. 1 a GDPR ger den rättsliga grunden för denna lagring av din e-postadress, skicka nyhetsbrevet till din e-postadress och Analys av dina aktiviteter i relation till nyhetsbrevet. När du registrerar dig för nyhetsbrevet samtycker du därför till att din e-postadress används för dessa reklamändamål. Genom att registrera dig för nyhetsbrevet och klicka på länken i bekräftelsemailen samtycker du till följande godkännande text:

"Jag godkänner härmed att Axion får skicka mig e-postmeddelanden till den e-postadress som jag har angett för reklamändamål. Dessutom håller jag med om att det kan spåras om, när och hur jag använder nyhetsbrevet och dess innehåll. Jag har rätt att när som helst dra tillbaka mitt samtycke för framtiden. Jag har noterat dataskyddsdeklarationen med ytterligare information om databehandling. ”Den statistiska insamlingen, analysen och loggningen av den tidigare registreringsprocessen är baserad på ett berättigat intresse i enlighet med artikel 6, punkt 1 S. 1 f GDPR. Det legitima intresset här är den lagligt anpassade nyhetsbrevregistreringen och tjänar vårt affärsintresse och användarnas förväntningar.

RECIPIENT ELLER KATEGORI AV RECIPIENTER:

Nyhetsbrevet skickas på våra vägnar av CleverReach eller Mailjet - våra tjänsteleverantörer för att skicka nyhetsbrev. CleverReach och Mailjet har därför tillgång till informationen som behandlas som en del av nyhetsbrevet. Det finns dock ingen överföring till tredjeländer eller internationella organisationer.

AVBESTÄMMELSEMÖJLIGHET

Du kan återkalla detta samtycke till att skicka reklammeddelanden när som helst i framtiden genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. För att göra detta, ange din e-postadress under följande länk och välj "Avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet":

https://axion.shop/newsletter/

(På den här sidan kan du avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev nedan.)

Du kommer automatiskt att tas bort från distributionslistan genom att ange och sedan skicka. Motsvarande länk finns också i varje nyhetsbrev.

LAGRINGSVARNING:

Vi sparar inledningsvis din e-postadress (som du angav när du beställde nyhetsbrevet) endast så länge aktiveringslänken i e-postmeddelandet är aktiv för dubbla opt-in-proceduren. Om du aktiverar sändningen av nyhetsbrevet genom att klicka på länken i e-postmeddelandet behandlar vi bara din e-postadress och andra uppgifter i samband med nyhetsbrevet så länge du har prenumererat på nyhetsbrevet. Så snart du säger upp prenumerationen på nyhetsbrevet kommer dina uppgifter i detta avseende att raderas omedelbart, om inte detta förhindras av lagstadgade lagringsperioder.

§ 11 Hotjar

PRIVACY POLICY FÖR ANVÄNDNING AV HOTJAR

Denna webbplats använder Hotjar, en analysprogramvara från Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Med Hotjar är det möjligt att mäta och utvärdera användningsbeteendet (klick, musrörelser, rullhöjder osv.) På vår webbplats. Hotjar fungerar som en databehandlare för de tjänster som Hotjar tillhandahåller för vår webbplats. Hotjar behandlar all personlig information uteslutande i enlighet med instruktionerna som Hotjar tar emot från de personer som ansvarar för behandlingen av uppgifterna, dvs. från oss. Detta inkluderar också hur Hotjar samlar in data från slutanvändarens webbläsare och hans slutenhet när en slutanvändare besöker vår webbplats. Följande information samlas in i relation till slutanvändarens enhet och webbläsare:

 • Slutapparatens IP-adress (den samlas in och sparas i anonymiserad form);
 • Skärmupplösning av slutanordningen;
 • Terminaltyp (enskilda terminalidentifieringsfunktioner), operativsystem och webbläsartyp;
 • geografiskt läge (endast land);
 • föredraget språk när du visar den Hotjar-baserade webbplatsen;

Användarinteraktioner

 • Mushändelser (rörelser, position och klick)
 • tangenttryckningar

Logga in data

Hotjar-servrarna samplar automatiskt information som samlas in från Hotjar-baserade webbplatser. Dessa data inkluderar:

 • hänvisande domän;
 • besökta sidor;
 • geografiskt läge (endast land);
 • föredraget språk när webbplatsen visas;
 • Datum och tid då webbplatsens sidor öppnades;

Cookies

Hotjar-baserade webbplatser som våra använder kakor för att samla in icke-personlig information, inklusive standard internetloggdata och information om beteendemönster för slutanvändare när de besöker vår webbplats. Detta görs för att ge dig en bättre användarupplevelse på vår webbplats, för att identifiera preferenser, diagnostisera tekniska problem, analysera utvecklingen och för att hjälpa oss förbättra vår webbplats.

Cookies är små filer som webbplatser lagrar på datorer eller slutenheter i syfte att logga in och förbättra funktionen på vår webbplats.

Vi använder också cookies för att spela in inloggningsdata på din slutanordning eller dator. Detta gör det möjligt att känna igen om en viss enhet redan har besökt vår webbplats, så att du inte behöver ange inloggningsinformationen varje gång du besöker vår webbplats.

Hotjar använder också cookies för att avgöra om användaren har valt att spåra av Hotjar-tjänster.

De flesta webbläsare tillåter dig att välja om du vill tillåta cookies. Om inga cookies ska lagras på din dator, ställ in dina webbläsarinställningar innan du går in på vår webbplats så att alla cookies avvisas. Observera att vissa funktioner på vår webbplats kanske inte är tillgängliga.

Mer information om cookies och hur man kontrollerar vilka cookies som har sparats, hur man hanterar och tar bort dem finns på www.allaboutcookies.org. Du kan hitta mer information om cookies vi använder på https://www.hotjar.com/cookies.

Hotjar åtar sig att se till att dina dataskyddsrättigheter alltid respekteras när de vidarebefordrar ditt beteendemönster och annan information som genereras i samband med ditt besök på kundwebbplatsen.

Du kan när som helst vägra att samla in dina uppgifter av Hotjar genom att besöka webbplatsen https://www.hotjar.com/opt-out och klicka på "Inaktivera Hotjar" när du besöker vår webbplats.

§ 12 Segmentify

Denna webbplats använder Segmentify för våra räkning, en webbaserad tjänst från Segmentify GmbH (Tyskland) Potsdamer Str. 188, D-10783 Berlin Berlin, Tyskland. Segmentify är en molntjänst för användning på webbplatser. Segmentify samlar in och analyserar data om användarbeteende på webbplatser och möjliggör automatisk beräkning och visning av olika typer av intelligenta produktrekommendationer och annat innehåll. Segmentify använder cookies som är lagrade på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen genom att tillhandahålla information om ditt webbläsares beteende, ditt intresse för våra produkter, teknisk information (som operativsystem, webbläsarspråk och version, tidsstämpel) om enheten, som du går in på vår webbplats och samlar in information om den ungefärliga geografiska regionen från vilken du kommer till vår webbplats. Segmentify anonymiserar IP-adresser innan behandling. Om du inte vill ta emot Segmentify-kakor kan du avsluta prenumerationen genom att klicka på följande länk: https://axion.shop/?_sgm_tracking=disabled

§ 13 blogg

Vi driver vår TENS & EMS-blogg på vår webbplats, där du hittar omfattande information om ämnet stimuleringsström och dess tillämpning. Du har möjlighet att kommentera offentligt på våra blogginlägg. Detta kräver att du anger ditt namn, din e-postadress, ditt betyg och en sammanfattning.

Dessutom kommer din IP-adress och datum och tid vid tidpunkten för din kommentar att sparas.

Syftet med databehandlingen:

Bloggen drivs för att göra vår webbplats attraktiv och för att erbjuda besökare på vår webbplats en användarvänlig informationsväg. Dessutom bör den interaktiva bloggen tjäna till att upprätthålla kontakten med besökare på vår webbplats och därmed uppnå en mer permanent och större räckvidd på Internet. Dessutom kan besökare utbyta sina erfarenheter, förslag och frågor med varandra.

RÄTTSLIG GRUND:

Den rättsliga grunden för databehandling i samband med bloggen är artikel 6, punkt 1, tänd för GDPR, vårt legitima intresse av att tillhandahålla och underhålla bloggen i syfte att användarvänlig design av vår webbplats.

RECIPIENT ELLER KATEGORI AV RECIPIENTER:

Uppgifterna du tillhandahåller på bloggen och som vi behandlar kommer inte att överföras till tredje part.

AVSIKT FÖR ATT ÖVERFÖRA TILL TREDJE LAND / TILL EN INTERNATIONELL ORGANISATION:

Uppgifterna överförs inte till ett tredje land eller till en internationell organisation.

LAGRINGSVARNING:

Uppgifterna som behandlas i samband med bloggen lagras så länge respektive blogginlägg är aktivt. I vilket fall som helst lagras uppgifterna så länge som krävs enligt lagstadgade lagringsperioder.

§ 14 länkar till sociala medier

Sociala medieknappar från sociala nätverk används på vår webbplats. Ingen data överförs dock till respektive operatör av webbplatsen eller personuppgifter behandlas på något annat sätt.

För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vår webbplats är knapparna för sociala medier inte obegränsade, utan bara inbäddade på vår sida som HTML-länkar. Denna integration säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana insticksprogram, har ingen anslutning ännu upprättats med servrarna hos leverantören av respektive sociala nätverk. Om du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i din webbläsare och öppnar sidan för respektive tjänsteleverantör som du (t.ex. efter att du har angett inloggningsdata), t.ex. kan trycka på knappen Gilla eller Dela. För leverantörernas syfte och omfattning av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna på deras sidor, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörernas integritetspolicy.

 •  http://www.facebook.com/policy.php
 •  http://digg.com/privacy
 •  https://del.icio.us/privacy
 •  https://twitter.com/de/privacy

§ 15 YouTube

Denna webbplats innehåller innehåll från videoplattformen "YouTube". YouTube ägs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave. opererade i San Bruno, 94066 Kalifornien, USA.

YouTube LLC representeras emellertid av Google LLC ("Google"), Amphitheatre Parkway 1600 i Mountain View, 94042 Kalifornien, USA. Videor från YouTube är integrerade på vår webbplats med det utvidgade dataskyddsläget. Detta innebär att ingen av dina uppgifter samlas in och lagras av YouTube om du inte spelar motsvarande video. I detta fall kommer YouTube eller Google att samla in din IP-adress och de webbplatser du har besökt. Om du har ditt eget YouTube-konto och är inloggat på det här kontot tilldelas detta också ditt konto. Den databehandlare som ansvarar för den här webbplatsen behandlar inte uppgifterna när som helst. Detta görs enbart av den externa operatören av själva videoplattformen YouTube, så snart du spelar upp respektive video. Ytterligare information om användningen av dina personuppgifter från YouTube finns i företagets egna dataskyddsdeklaration:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

§ 16 länkar till tredje parts webbplatser

På vår webbplats kan du hitta länkar till webbplatser för andra leverantörer. När du använder dessa länkar, dvs. H. genom att klicka, kommer du att omdirigeras till dessa webbplatser för andra leverantörer. Andra regler för dataskydd kan gälla för dessa webbplatser, som vi inte har något inflytande över. Ta reda på i dataskyddsföreskrifterna där om hanteringen av dina personuppgifter.

§ 17 dina rättigheter

När det gäller dina personuppgifter kan du hävda följande rättigheter mot oss:

 • rätten till information enligt artikel 15DSGVO
 • rätten att korrigera och / eller fylla i uppgifterna i enlighet med artikel 16DSGVO
 • rätten att radera personuppgifter i enlighet med artikel 17DSGVO
 • rätten till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18DSGVO
 • rätten till dataportabilitet enligt artikel 20DSGVO

För att hävda dina rättigheter mot oss, vänligen kontakta oss på:

axion GmbH Mollenbachstr. 13

71229 Leonberg Tyskland

Telefon: +49 (0) 7152 - 353 911 - 0

Fax: +49 (0) 7152 - 353 911 -1

E-post: service@axion-net.de

Enligt artikel 77 GDPR har du dessutom rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd, särskilt i det land där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen, om du tror att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR kränker.

§ 18 ångerrätt med förhandsgodkännande

Om du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter har du rätten att återkalla ditt samtycke när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs baserat på samtycket fram till återkallelsen.

§ 19 Rätt att invända mot behandling baserat på legitima intressen

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6.1 e eller f av skäl som uppstår i din specifika situation. detta gäller också profilering baserat på dessa bestämmelser. I det här fallet kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om vi behandlar personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att sådan reklam; detta gäller också för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam.

§ 20 datasäkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse, förlust och förändring av tredje part.

§ 21 förbehåll för ändring

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna dataskyddsdeklaration med framtida effekt. Detta görs genom att vidareutveckla vår webbplats eller för att följa de lagliga bestämmelserna kan det vara nödvändigt att ändra denna uppgiftsskyddsdeklaration.

Vi rekommenderar därför att du läser igen denna uppgiftsskyddsdeklaration med regelbundna intervall.

Från och med 15 november 2019

Senast betraktad