Personlig kundrådgivning Leveranstid: 3-10 arbetsdagar

Användarvillkor

Mellan axion GmbH - nedan kallat "leverantör" - och de kunder som avses i § 2 i avtalet - nedan kallade "kund".

1 Räckvidd, definitioner

 1. För alla beställningar via webbutiken www.axion.shop på tyska, axion GmbH; Mollenbachstrasse 13; 71229 Leonberg; nedan kallade "leverantören" och kunden gäller följande allmänna villkor enbart i den version som är giltig vid beställningstillfället. Avvikande villkor för kunden erkänns inte om leverantören uttryckligen godkänner sin giltighet skriftligen.

2 Ingående av kontrakt

 1. Leverantörens sortiment representerar ett icke-bindande köpbjudande.
 1. Kunden kan välja varor från leverantörens sortiment och samla in dem i kundvagnssystemet utan skyldighet med knappen "Lägg till i kundvagnen". Kundvagnen kan hämtas från valfri sida i onlinebutiken genom att klicka på kundvagnens ikon. Produkterna i kundvagnen kan ses, ändras i antal eller raderas helt.
 1. Genom att trycka på knappen "Kassa" kan kunden, i den mån han ännu inte har registrerats, ange sina personuppgifter. Här har han möjlighet att skapa ett kundkonto, men behöver inte. Om kunden redan har ett kundkonto kan de se personuppgifterna efter inloggning och ändra dem vid behov. Kunden kan använda knappen "Direkt till PayPal" för att överföra adressdata lagrade med PayPal till vår butik. Efter att processen har slutförts kommer kunden att omdirigeras till sidan "Kontrollera och beställa" i onlinebutiken. Betalningsprocessen är endast godkänd genom att klicka på "Köp" -knappen.
 1. Kunden kan välja betalnings- och leveransmetod genom att klicka på "Nästa" -knappen. Genom att trycka på knappen "Nästa" igen kommer kunden till sidan "Kontrollera och beställ". Här kan han kontrollera eller ändra alla detaljer igen eller avbryta köpet.
 1. Genom att klicka på "KÖP" -knappen gör kunden ett bindande köpbjudande för varorna i kundvagnen och bekräftar att han har läst villkoren, uppgiftsskyddsdeklarationen och avbokningspolicyn och samtycker till deras giltighet. Dessa kan nås via en länk.
 1. Leverantören accepterar kundens köpbjudande genom att skicka en automatisk orderbekräftelse via e-post. Ett bindande avtal kan ingås i förväg, nämligen om kunden har valt kreditkortbetalning vid tidpunkten för kreditkortsavgiften; om kunden har valt betalningsmetod PayPal eller SOFORT Überweisung, med betalningsinstruktionens tid.
 1. Med PayPal eller SOFORT Überweisung kommer kunden att vidarebefordras till tredjepartsleverantören efter att ha klickat på "KÖP" -knappen, där han kan godkänna betalningsprocessen. Med kreditkortsbetalningsmetoden vidarebefordras kreditkortsdata som registrerats i fönstret "Betalningsmetoder" till tjänsteleverantören genom att bekräfta knappen "KÖP". med kontant vid leverans måste kunden betala för varorna vid mottagandet. Med betalningsmetodens förskottsbetalning får kunden en betalningsbegäran via e-post.

3 Kontraktslagring, kontraktsspråk

Kontraktstexten sparas av leverantören. Leverantören skickar kunden de allmänna villkoren, avbokningsreglerna och beställningsinformationen via e-post. Kontraktsspråket är tyska. De allmänna villkoren som gäller vid beställningstillfället görs inte tillgängliga för kunden efter beställningen. Kunden kan se beställningsdata i inloggningsområdet om han har gjort beställningen som en registrerad kund.

4 Leverans, tillgänglighet av varor, överföring av risk

 1. Leverans sker inom alla EU-länder samt Schweiz. Leveranstiden är 1-3 arbetsdagar. Kunden pekar på eventuella avvikande leveranstider på motsvarande produktsida.
 1. Om en beställd vara inte kan levereras på grund av att leverantören inte levererades av sin leverantör på grund av sitt eget fel trots sin avtalsenliga skyldighet, har han rätt att dra sig ur kontraktet. I detta fall kommer kunden att informeras omedelbart och alla tjänster som redan levererats återbetalas omedelbart.
 1. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av saken går enligt lag endast när varorna överlämnas till kunden, i den mån detta är en konsument. Detta gäller inte bara om kunden har utsett ett transportföretag som inte har namngivits av leverantören eller någon annan person som är utsedd att utföra avsändningen. Avviker från detta är leveransen risken för kunden om han är en entreprenör.

4 Leverans, tillgänglighet av varor, överföring av risk

 1. Leverans sker inom alla EU-länder samt Schweiz. Leveranstiden är 1-3 arbetsdagar. Kunden pekar på eventuella avvikande leveranstider på motsvarande produktsida.
 1. Om en beställd vara inte kan levereras på grund av att leverantören inte levererades av sin leverantör på grund av sitt eget fel trots sin avtalsenliga skyldighet, har han rätt att dra sig ur kontraktet. I detta fall kommer kunden att informeras omedelbart och alla tjänster som redan levererats återbetalas omedelbart.
 1. Risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av saken går enligt lag endast när varorna överlämnas till kunden, i den mån detta är en konsument. Detta gäller inte bara om kunden har utsett ett transportföretag som inte har namngivits av leverantören eller någon annan person som är utsedd att utföra avsändningen. Avviker från detta är leveransen risken för kunden om han är en entreprenör.

5 Förvaring av titeln

 1. De levererade varorna förblir leverantörens egendom tills full betalning har gjorts.
 1. Om kunden är en entreprenör behåller leverantören äganderätten till varorna tills alla anspråk från det nuvarande affärsförhållandet har reglerats i sin helhet. Pantsättning eller överföring som säkerhet är inte tillåtet innan äganderätten.
 1. Om kunden är entreprenör kan varorna säljas vid ordinarie affärsverksamhet. I detta fall kommer emellertid de fordringar som härrör från återförsäljning till kunden i beloppet för fakturabeloppet att tilldelas leverantören när kontraktet ingås. Leverantören accepterar detta uppdrag. Kunden förblir rätt att samla in fordringar. Leverantören förbehåller sig rätten att samla in dessa endast vid felaktig betalning. Leverantören är skyldig att frigöra säkerheter som han har rätt till på kundens begäran om det realiserbara värdet på säkerheten överstiger kravet som ska säkras med mer än 10%.

6 Priser och fraktkostnader

 1. Alla priser som anges på leverantörens webbplats inkluderar tillämplig lagstadgad moms och alla andra priskomponenter och i EURO.
 1. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. Dessa visas separat, de kan ses av kunden via länken "Fraktkostnader" som kan visas på varje sida. Fraktkostnaderna visas separat som en del av orderprocessen / på sidan med orderöversikt. Fraktkostnaderna bärs av kunden om han inte utövar sin avbokningsrätt.
 1. Om du väljer kontant vid leverans debiteras du en extra avgift på 9,90 EUR. Dessutom betalas en extra avgift på 2,00 EUR, som leverantören debiterar på plats.
 1. Ytterligare skatter och tullar gäller för leveranser till Schweiz. Du kan hitta mer information om detta på följande länk.

7 betalningsmetoder

Kunden kan göra betalningen i förväg, omedelbar överföring, kreditkort, kontant vid leverans eller PayPal. När du väljer förskottsbetalning för betalningsmetod ger leverantören sina bankuppgifter i orderbekräftelsen och levererar varorna efter mottagandet av betalningen. Vid betalning med kreditkort debiteras kontot när kontraktet ingås. Med betalningsmetoderna PayPal och Sofort Überweisung debiteras beloppet när kontraktet ingås. Kontantbetalning betalas när varorna tas emot.

8 ångerrätt

 1. Kunder som är konsumenter har en fjorton dagars ångerrätt.

Ångerrätt:

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Avbeställningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du namngivits, som inte är transportören, tog över de sista varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta oss

axion GmbH

Mollenbachstrasse 13

71229 Leonberg

Telefon: +49 7152 353 911 0

Fax: +49 7152 353 911 1

E-postadress: service@axion-net.de

Informera dig om ditt beslut att säga upp detta kontrakt genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för uttag av modeller, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla avbeställningsfristen räcker det för dig att skicka din kommunikation angående din utövande av uppsägningsrätten innan avbokningsperioden löper ut.

Konsekvenser av avbokningen

Om du avbryter detta kontrakt har vi gjort alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av det faktum att du valde en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder måste) återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelande om din avbokning av detta kontrakt. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har lagt fram bevis för att du har returnerat varorna, beroende på vad som är tidigare.

Du måste återlämna eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen uppfylls om du skickar ut varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut.

Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för någon värdeförlust på varorna om denna värdeförlust beror på hantering som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

 1. Ångerrätten gäller inte avtal för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga att returnera av hälsoskyddsskäl eller hygien om förseglingen togs bort efter leveransen.

9 Garanti för fel

 1. Leverantören ansvarar för väsentliga fel i enlighet med gällande lagbestämmelser. 
 1. Kunder som är företagare måste omedelbart undersöka varorna för kvalitets- och kvantitetsavvikelser. Uppenbara fel måste rapporteras till leverantören skriftligen inom sju dagar efter mottagandet av varorna, dolda defekter inom 7 dagar efter att ha blivit medvetna om dem. Påstående om garantianspråk utesluts i händelse av brott mot inspektions- och anmälningsskyldigheterna.
 1. I händelse av brister kan leverantören, efter eget gottfinnande, utföra rättelse eller ersättning för kunder som är entreprenörer. Om detta misslyckas kan kunden välja lämplig minskning av köpeskillingen eller dra sig ur kontraktet. Rättelsen av fel anses ha misslyckats efter två misslyckade försök.

10-garanti

 1. I förhållande till kunder som är konsumenter åtar sig leverantören en 2-års garanti utöver de lagstadgade garantikraven i enlighet med följande regler:
 1. Leverantören tar en garanti för alla defekter som uppstår under en period av tre år från överföring av risk, vilket kan bevisas bero på ett material- eller tillverkningsfel. Rätten till garanti kan inte tilldelas.
 1. Följande är undantagna från garantin:

- Skador orsakade av felaktig användning (ej efterlevnad av bruksanvisning, felaktig användning, onormala miljöförhållanden, olämpliga driftsförhållanden, överbelastning eller otillräckligt underhåll eller skötsel) eller kommersiellt bruk,

- skador på produkter som såldes som ”begagnade varor”.

- produkter på vilka ändringar eller tillägg har gjorts,

- Batterier och ackumulatorer som apparaterna drivs med,

- Förbrukningsvaror, särskilt elektroder, elektrodgeler och liknande.

 1. Ett krav enligt dessa garantivillkor måste göras inom den ovan nämnda garantiperioden. För detta ändamål måste den berörda produkten returneras till leverantören med en kopia av fakturan. På begäran kommer leverantören att skicka kunden en returetikett och därmed ta ut kostnaderna för returen.
 1. Andra påståenden, särskilt de som ingår i garantin, påverkas inte av de garantibetingelser som nämns i detta avsnitt. Anspråk som går utöver rätten till rättelse av defekter i produkten enligt denna garantideklaration underbyggs inte av garantin.
 1. Tillhandahållandet av garantitjänster initierar eller förlänger inte en ny garanti för produkten.
 1. Utöver den lagstadgade ångerrätten tar över leverantören kunder, konsumenterna är en ”30-dagars återbetalningsgaranti” enligt följande villkor:
 1. För alla inköp av varor ger leverantören kunden, utöver den lagstadgade ångerrätten, en frivillig returrätt totalt 30 dagar från mottagandet av varorna. Med denna returrätt kan kunden också dra sig ur avtalet efter 14-dagars avbeställningsperiod (se avbokningsregler) genom att returnera varorna till leverantören (axion GmbH, Mollenbachstr. 13, 71229 Leonberg). En snabb utsändning (poststämpel eller paketetikett) räcker för att uppfylla tidsfristen.
 1. En förutsättning för att utöva ”30-dagars pengarna-tillbaka-garanti” är att kunden bara har provat varorna för testning, som i en butik, och att varorna är fullständiga, oskadade och i sitt ursprungliga skick och oskadade i originalförpackningen skickar tillbaka. Den frivilliga returrätten finns inte för köp av presentkort. 30-dagars återbetalningsgarantin gäller inte hygienartiklar om deras förseglade förpackningar har öppnats och artiklarna därför inte längre lämpar sig för retur på grund av hälsoskydd eller hygien.
 1. Återbetalningen kommer att göras när du utövar "30-dagars återbetalningsgaranti" till det konto du använde för betalning. Vid betalning via banköverföring överförs överföringen till kontot från vilket överföringen gjordes. Om du betalade med PayPal / kreditkort kommer återbetalningen att göras till det tillhörande PayPal / kreditkortkonto. På begäran kommer leverantören att skicka kunden en returetikett och därmed ta ut kostnaderna för returen.
 1. Den lagstadgade ångerrätten påverkas inte av dessa regler för den kompletterande avtalade (frivilliga) återlämningsrätten och förblir oberoende av detta. Fram till utgången av perioden för den lagstadgade ångerrätten gäller endast de rättsliga villkor som anges där. "30-dagars tillbaka-garanti" begränsar inte heller dina lagstadgade garantirättigheter, som du behåller utan begränsningar.

11 ansvar

 1. Kundens krav på skadestånd utesluts. Detta inkluderar inte krav på skada från kunden på grund av skada på liv, lemmar, hälsa eller från brott mot väsentliga avtalsenliga skyldigheter (kardinalplikt) samt ansvar för andra skador baserade på en avsiktlig eller grovt försumlig pliktöverträdelse av leverantören, hans juridiska representanter eller ställföreträdare . Väsentliga avtalsförpliktelser är de vars uppfyllande är nödvändig för att uppnå avtalets mål.
 1. Vid överträdelse av väsentliga avtalsenliga skyldigheter, är leverantören endast ansvarig för den avtalsenliga typiska, förutsebara skadan, om detta helt enkelt orsakats av försumlighet, såvida inte kundens skadeståndskrav beror på skada på liv, lem eller hälsa.
 1. Begränsningarna i punkterna 1 och 2 gäller också till förmån för leverantörens juridiska representanter och ställföreträdare om anspråk görs direkt mot dem.
 1. Bestämmelserna i produktansvarslagen förblir opåverkade.

12 Fel / applikationsfel

Användning av stimuleringsapparat får endast utföras i enlighet med bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna. Konsultera en terapeut eller läkare före användning för att klargöra eventuella risker och för att kontrollera tolerabiliteten.

Vänligen notera:

- Hos pacemaker-bärare är behandling med stimuleringsström (särskilt på bröstet) endast under medicinsk övervakning! att göra.

- Inga stimuleringsströmtillämpningar ovanför halspulsåren eller halspulsådern (extern karotisartär).

- Ingen elektrisk stimulering över struphuvudet.

- Ingen elektrisk stimuleringsbehandling via metallimplantat.

- Ingen elektrisk stimulering (TENS eller EMS) i epileptika.

- Elektrisk stimulering under graviditet endast under medicinsk övervakning.

- Elektroderna får inte placeras över hjärtat.

- Placera inte elektroderna över öppna sår.

- Enligt aktuell kunskap är TENS-terapi ineffektivt för psykosomatiska smärtsyndrom.

13 slutbestämmelser

 1. Leverantörens och kundens kontrakt är underkastade lagen i Förbundsrepubliken Tyskland exklusive FN: s försäljningslagstiftning. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den mån skyddet som beviljas genom obligatoriska bestämmelser i lagen om konsumentens vanliga hemvist inte återkallas (principen om gynnsamhet).
 1. Om kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är Stuttgart den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av kontraktsrelationer mellan kunden och leverantören.
 1. Avtalet förblir bindande i dess återstående delar även om enskilda poäng är juridiskt ogiltiga. I tillämpliga fall ersätter de lagstadgade bestämmelserna ineffektiva punkter. I den mån detta skulle utgöra en orimlig svårighet för en avtalsslutande part kommer kontraktet som helhet att bli ineffektivt.
Senast betraktad