Osobiste doradztwo dla klientów 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Ustawienia parametrów w elektrostymulacji ems

W jaki sposób prawidłowo dobrać parametry do skutecznej elektrostymulacji EMS?

Ustawcie najbardziej optymalną częstotliwość oraz czas trwania impulsu w zależności od celu elektrostymulacji.

Szkielet mięśniowy człowieka zbudowany jest z różnych typów mięśni. Ze względu na budowę oraz pełnioną w funkcje wyróżniamy trzy możliwe grupy mięśni: szkieletowe (poprzecznie prążkowane), mięsień sercowy oraz mięśnie gładkie. Mięśnie zbudowane są z włókien mięśniowych, które pod względem morfologicznym i czynnościowym podzielić możemy na dwie grupy: włókna typu I, wolnokurczące oraz włókna typu II, szybko kurczące.:

  • Włókna wolno kurczące, zwane są również czerwonymi, ponieważ zawierają dużo mitochondriów, oraz duże stężenie mioglobiny. Siła w tych włóknach narasta powoli i są one odporne na zmęczenie. Energię potrzebna do skurczu zostaje uzyskana z procesów tlenowych.
  • Włókna szybko kurczące (białe) kurczą się szybciej, ale są również dużo mniej wytrzymałe niż włókna czerwone.

Ustawienie parametrów EMS w terapii elektrostymulacyjnej prądami EMS.

Skurcz mięśnia następuje za pomocą impulsów, które pobudzają tkankę mięśniową do pracy. Z reguły jest to impuls, przesyłany przez neurony, ale również impulsy generowane przez elektrostymulator są w stanie zmusić mięśnie do działania. Nasze elektrostymulatory, podpięte certyfikatem, oferują Państwu szeroki wybór programów i możliwości ustawienia aparatu ems. Do wyboru macie tryb synchroniczny (S) oraz asynchroniczny (A). W wypadku zastosowania trybu synchronicznego elektrostymulacja odbywa się równolegle na wszystkich kanałach, wybór programu asynchronicznego to elektrostymulacja asynchroniczna, odbywająca się w różnym czasie na różnych kanałach.

Prawidłowa częstotliwość dla białych i czerwonych włókien mięśniowych.

Częstotliwość jest jednym z najważniejszych parametrów w zabiegach elektrostymulacyjnych prądami ems. Częstotliwość podawana jest w hercach (Hz). Częstotliwość powinna być dobrana w zależności od celu elektroterapii, ponieważ jej wysokość ma istotny wpływ na rezultaty terapii prądami tens.

Niskie częstotliwości (do maksymalnie 18 Hz) zmuszają do reagowania przede wszystkim czerwone włókna mięśniowe, które reagują powoli. Prądy tens o niskiej częstotliwości nadają się tak więć do budowania siły mięśnia jak i do wzmocnienia ich wytrzymałości.

Wysokie częstotliwości pomiędzy 30 i 50 Hz pobudzają do pracy białe włókna mięśniowe.

Przy częstotliwościach powyżej 50 Hz dochodzi do celowego przeciążenia mięśnia, co może doprowadzić do muscle hypertrophy, nabrania masy mięśniowej czyli do jego powiększenia.

Aby uniknąć efektu przetrenowania konieczne jest prawidłowe dobranie czasu pomiędzy sesjami, aby mięsień mógł się odpowiednio zregenerować.

Odpowiedni czas trwania impulsu do dużych i małych mięśni

Czas trwania impulsu (pulse width) zwany też szerokością impulsu podawany jest w mikrosekundach (µs). Impulsy o dłuższym czasie trwania nadają się do zastosowania na głębsze partie mięśniowe i przede wszystkim do większych grup mięśniowych. W wypadku mniejszych mięśni zaleca się stosowanie szerokości poniżej 200 (µs). Niektóre programy w celu skuteczniejszego treningu za pomocą prądów EMS oferują zmieniający się czas impulsu, w celu jeszcze skuteczniejszego treningu.

 Intensywność

Natężenie prądu do terapii prądami ems leży w granicy miliamperów (mA). Wybór intensywności zależy od użytkownika. Osoby niewytrenowanej lub nowi użytkownicy powinni zawsze zaczynać od niższego natężenia prądu. Podwyższanie dawki prądu zależy od użytkownika.

Czas wzrastania/ czas opadania (rampe)

Trening zawsze należy zacząć od rozgrzewki. Także w wypadku użycia elektrostymulacji EMS intensywność treningu powinna wzrastać stopniowo. Impulsy nie osiągają podczas stymulacji od razu maksymalnej amplitudy, ale stopniowo narastają, a po okresie stymulacji- stopniowo opadają. Nowoczesne urządzenia do elektrostymulacji ems umożliwiają stopniowe rozgrzanie mięśni, oraz polepszenie ich krążenia. Dla osób początkujących 2 sekundowy czas rozgrzewki to minimum.

Czas trwania kontrakcji (skurczu mięśnia)

Czas kontrakcji należy wybrać w zależności od celu treningu. Trening aerobowy, wzmacniający wytrzymałość przeprowadza się za pomocą wielu, względnie krótkich elektrostymulacji (5-6 sekund).

Do treningu siły maksymalnej oraz szybkości konieczne są dłuższe skurcze mięśni. Zaleca się czas 10 sekund lub dłuższy.

Czas trwania przerwy (OFF)

 Do optymalnego treningu wytrzymałościowego należy wybrać krótkie przerwy, o długości od 2-3 sekund. Do treningu siły maksymalnej w wypadku osób niewytrenowanych zaleca się wybór przerw, które są przynajmniej dwa razy dłuższe niż czas skurczu mięśnia. Przy treningu zaawansowanym czas trwania przerwy powinien być równy czasowi trwania skurczu mięśnia.

Rodzaj fali: monofazowa lub dwufazowa

Nowoczesne elektrostymulatory do elektrostymulacji EMS, pracują tylko i wyłącznie za pomocą impulsów dwufazowych. Taki rodzaj impulsu elektrycznego jest lepiej tolerowany przez skórę użytkownika. Przy czym na każdy impuls elektryczny przysługuje impuls o przeciwnym ładunku elektrycznym.


Przykłady ustawień parametrów EMS:

Trening wytrzymałościowy:

Program: synchroniczny

Częstotliwość: 15Hz

Czas trwania impulsu: 150 µs

Czas wzrastania/ czas opadania rampa: 2 sekundy

Czas skurczu mięśnia: 6 sekund

Przerwa: 3 sekundy

Czas trwania aplikacji: 30 minut, po czym zaleca się dłuższą przerwę

Zasada ogólna:

Niska częstotliwość: maksymalnie 15-18 Hz

Krótki czas kontrakcji: 4- 6 sekundy

Krótki czas trwania przerwy: 3- 6 sekund

Długość aplikacji: 20- 30 Minut

Małe mięśnie: niski czas trwania impulsu (50-100 µs)

Duże mięśnie: wysoki czas trwania impulsu (200 – 300 µs)

Trening szybkości

Program: synchroniczny

Częstotliwość: 40Hz

Czas trwania impulsu: 200 µs

Czas wzrastania/ czas opadania rampa: 2 sekundy

Czas skurczu mięśnia: 10 sekund

Przerwa: 15 sekundy

Czas trwania aplikacji: 5 minut, możliwość kilkukrotnego powtórzenia w ciągu dnia.

Trening można uefektywnić zmieniając częstotliwość oraz umiejscowienie elektrod tens.

Trening na budowanie masy mięśniowej

Program: synchroniczny

Częstotliwość: 45Hz

Czas trwania impulsu: 300 µs

Czas wzrastania/ czas opadania rampa: 3 sekundy

Czas skurczu mięśnia: 15 sekund

Przerwa: 15-30 sekund

Czas trwania aplikacji: 3-5 minut, możliwość kilkukrotnego powtórzenia w ciągu dnia.

Zasada ogólna:

Wysoka częstotliwość: 35-50 Hz

Długi czas trwania skurczu mięśnia: powyżej 10 sekund

Czas trwania przerwy: przynajmniej tak długi jak czas trwania skurczu mięśnia

Krótki czas aplikacji: 3-5 minut, wielokrotne powtórzenia w ciągu dnia

Małe mięśnie: krótki czas trwania impulsu (50-100 µs)

Duże mięśnie: wysoki czas trwania impulsu (200-300 µs)

Przegląd wszystkich elektrostymulatorów dostępnych w naszym sklepie. Zapoznajcie się Państwo z naszą szeroką ofertą urządzeń do elektrostymulacji!

Oferujemy Państwu 3-lata gwarancji oraz 30 dni na zwrot bez żadnego ale! Elektrostymulatory tens-ems nasza oferta!

Chcecie dowiedzieć się więcej na temat naszych elektrostymulatorach, możliwości ustawienia parametrów EMS i urządzeniach elektrostymulacyjnych.

Wyświetlony